Norges Beste Medieselger 2022 | Mediaforum

NORGES BESTE MEDIESELGER 2022

Juryens begrunnelse til Norges Beste Medieselger 2022:

Prisen som Norges beste selger tildeles den kandidat som tydelig skiller seg ut når det kommer til faglig kompetanse, evne til å sette seg inn i kundens marked, finne løsninger som skaper verdi, og evner å styre salgsprosessen fra idè til gjennomføring, rapportering og evaluering.

Juryen mener dette tæpper inn på kjernen i å være en god selger.
En selger som opptrer som en forlengelse av teamet, som er proaktiv og kreativ og som er like opptatt av at kunden skal nå målet som kunden selv.

De beste selgerne er de beste samarbeidspartnere. De som er en forlengelse av oppgave og utfordringer. Som har en ærgjerrighet og tilnærming som gjør de til en du som rådgiver og kunde kjenner at de verdiøker målene ved å forstå egen rolle og mulighetsrom.

Årets fem kandidater leverer på store deler av dette, og det er derfor de er på short listen.
Og en av disse har noe ekstra. Noe vi alle kan lære av.
Dette årets beste selger har et godt strategisk blikk for briefen, og evner å berike disse med egne gode tanker.
Å involvere bredt oppleves naturlig, noe som bidrar til strålende løsninger på tvers av flere flater.

Denne selgeren er proaktiv, kommer alltid med gode innspill og har stålkontroll!
Et utpreget Ja-menneske med genuin interessere for å levere skikkelig bra til byrå som kundene.
En person som strekker seg langt, og er flink til å sette seg inn i situasjonen og utfordringene.
Ingen brief er for liten eller stor, noe som bidrar til solid verdiøkning for kundene.

Dette årets vinner har en kombinasjon av personlighet og faginteresse som bringer salgsfaget til et nytt nivå.

Årets vinner er en høyt verdsatt diskusjonspartner både på praktiske og fagteoretiske temaer. Diskusjoner og innspill er på et nivå som går langt utover det vi normalt forventer å oppleve fra en av våre mange mediepartnere.
Dette gjelder praktisk gjennomføring av kampanjer, dokumentasjon av effekter eller når vi lufter tanker om hvordan man kan utfordre dagens etablerte sannheter og kanskje sette noen nye standarder for hvordan bransjen bør jobbe i fremtiden.

Han oppviser en ydmykhet og interesse for faget som er sjelden vare, kombinert med god kunnskap, innsiktsbaserte refleksjoner. Han utviser en praktisk nysgjerrighet og løsningsorientering som sikrer en solid markedsposisjon opp mot sine mediekonkurrenter.
Til tross for dette glemmer han aldri hva hans egentlige oppgave er; å selge best mulig.
Men måten han gjør dette på imponerer både innsendere og jury.

Juryen er glade for å kunne gratulerer hele Schibsteds Joachim Bro med tittelen Norges beste selger!

Årets jury har bestått av Kjersti Nesbakk (Mediacom), Heidi Bjørang (Mood), Ina Martinsen (Red Dentsu X), Aurora Bjerke Nilsen (OMD), Cathrine Janing (UM), Kjetil Branae (Carat), Fredrik Berntzen (Wavemaker), Marit Storkaas (Mindshare), Celia Calkin Hansen (Mediacom), Malin Samuelsson (PHD), Margrete Hals Mo (Iprospect), Martine Nerland (Starcom) og Espen Frostad (GroupM).

HVA SKAL TIL FOR Å BLI ÅRETS BESTE MEDIESELGER

Vi ønsker å løfte frem de medieselgerne som virkelig gjør en forskjell i arbeidet med mediebyråene og annonsørene.
Dersom vi ser på tvers av alle kanaler og medier – hvem fortjener tittelen Norges Beste Medieselger?

Dette er en årlig pris med åpen nominasjon, hvor alle nominasjoner blir vurdert av en jury bestående av èn representant fra hvert av mediebyråene.

Prisen Norges Beste Medieselger skal henge høyt og bør tildeles den kandidat som tydelig skiller seg ut når det kommer til faglig kompetanse, evne til å sette seg inn i kundens marked, finne løsninger som skaper verdi, og evner å styre salgsprosessen fra idè til gjennomføring, rapportering og evaluering.

For å få et totalinntrykk av kandidaten vil vi gjerne ha utdypet følgende to punkter (maks 200 ord totalt):
– Beskrivelse av kandidaten og argumenter for hvorfor vedkommende bør bli kåret til Norges Beste Medieselger.
– Hva gjør selgeren i sitt daglige arbeid som skiller seg fra andre selgere? Gi gjerne et godt eksempel på hvordan selgeren har gått langt for å levere til kunde og mediebyrå.

Nominering

Alle kan nominere kandidater, det er kun juryen som får vite hvem som har nominert de ulike kandidatene, og all informasjon behandles konfidensielt.

DU KAN NOMINERE DIN KANDIDAT GJENNOM HELE ÅRET: