Hedersprisen 2022 | Mediaforum
Hedersprisen 2022

Hedersprisen 2022

Juryens begrunnelse til Hedersprisen 2022:

Årets hedersprisvinner har gjennom en årrekke bidratt til å gjøre sine omgivelser litt klokere og litt mer åpne

Er det mulig for en enkelt person å vesentlig bidra til å høyne kvaliteten på en hel mediebransje? Ja, årets hedersprisvinner har gjort nettopp dette. Ved standhaftig gjennom år, å opplyse, inspirere, utdanne og sette sine bransjekollegaer i stand til å bruke solid innsikt og analyse som grunnlag for sine beslutninger. I tillegg har vinneren kronisk utfordret og åpnet for nye perspektiv på nye og gamle problemstillinger. Alt via en formidlingsevne som ligger solid over snittet.

Årets prisvinner har evnet å formidle utvikling i forbrukertrender og forbrukeratferd på en måte som har gjort at bransjekollegaer har kunnet ta beslutninger med høyere kvalitet. I en tid hvor vår bransje er i kontinuerlig utvikling så er det utrolig viktig å følge med og oppdatere seg faglig for å være rustet til morgendagens utfordringer. Vinnerens engasjementet, kompetanse, samt troverdighet bidrar til å levere veldokumenterte mediedata av høy kvalitet. Dette gjør oss bedre rustet til morgendagens utfordringer. Heldigvis er kompetansen og formidlingsevnen til vinneren, fulgt av en vilje til å dele og engasjement i bransjen, slik at det kommer oss alle til gode.

Vinneren fyller hederspriskriteriene godt gjennom sitt virke gjennom mange år; som rådgiver og analytiker, og som en inspirerende, utfordrende og aktuell foredragsholder for bransjen, på ulike sider av bordet. Han var aktuell i går, han er like aktuell i dag – og det er ikke vi som er trendanalytikerne, men vi tør allikevel å spå at han kommer til å være like aktuell i morgen.

Hedersprisen går til Ole Petter Nyhaug

Årets jurye har bestått av:

Aina Lemoen Lunde, DNB( juryleder), Hanne Eilen Lohne, Schibsted, Stian Bråthen, Opinion, Pernille Wangsmo Melvold, DNB og Kine Kristin Wølneberg, Red Dentsu X/ Mediaforum

Presseomtale:

Alle vinnere av Hedersprisen

2022: Ole Petter Nyhaug

2021: Aina Lemoen Lunde

2020: Ikke utdelt

2019: Sten Bråthen

2018: Paal Fure

2017: Pål Børresen

2016: Tonje Gjerstad

2015: Svein Larsen

2014: Arne-Inge Christophersen

2013: Tore Østnes

2012: Beathe Stangeland Eide

2011: Kampanje

2010: Helle Thorkildsen

2009: Fredrik Fjelstad

2008: Ingvar Sandvik

2007: Rune Johannesen

2006: Morten Micalsen

2005: Trond Blindheim

2004: Rune Danielsen

2003: Knut Arne Futsæther

2002: Helge Holbæk-Hanssen

2001: Lasse Gimnes

2000: Nina Marie Hølke

1999: Ikke utdelt

1997: Leif Aa. Fredsted

1996: Norsk Gallup Institutt

1998: Sissel Lund

1995: Ikke utdelt

1994: Terje Vold

1993: Bjørn Kvernberg

1992: Tonje Gjerstad og Sissel Karlsson

1991: Ikke utdelt

1990: Ikke utdelt

1989: Marthe Bøhmer

1988: MMI A/S

1987: Are Kværk

1986: Stein Erik Selfors

1985: Per Langhoff

1984: Harald Skare

Hensikten med Hedersprisen

Hensikten med prisen er å hedre en, eller flere personer, som har gjort en spesiell innsats for mediefaget gjennom kortere eller lengre tid.

Denne kan tildeles enkeltpersoner, firmaer og organisasjoner som oppfyller ett eller flere av nedenstående kriterier:

  1. Bidratt til å høyne mediefagets anseelse.
  2. Drevet seriøs forskning og/eller god kommunikasjon av mediedata.
  3. På annen måte bidratt til å høyne nivået for faget.

Vet du om noen som har gjort en betydelig innsats for bransjen? Vi oppfordrer deg til å komme med forslag på kandidat til Mediaforums Hederspris.

Du kan nominerer din kandidat til Hedersprisen gjennom hele året

Mediaforums Hederspris ble innstiftet på generalforsamlingen den 1. februar 1984. Hensikten med prisen er å hedre en, eller flere personer, som har gjort en spesiell innsats for mediefaget gjennom kortere eller lengre tid. Denne kan tildeles enkeltpersoner, firmaer og organisasjoner som oppfyller ett eller flere av disse kriterier:

  1. Bidratt til å høyne mediefagets anseelse.
  2. Drevet seriøs forskning og/eller god kommunikasjon av mediedata.
  3. På annen måte bidratt til å høyne nivået for faget.
Logo Hedersprisen