Æresmedlem 2019 | Mediaforum
Mediaforums æresmedlemmer

Mediaforums æresmedlemmer

Mediaforum har to æresmeldemmer, Trine Vik og Are Kværk.

Mediaforum er en bransjeorganisasjon som ble grunnlagt i 1974 og har gjennom tidene vokst til å få over 1200 medlemmer og blitt et viktig og samlende bindeledd for medie- og kommunikasjonsbransjen. Mediaforum har i alle år knyttet til seg mennesker fra bransjen som har viet mye av sin tid og kunnskap til Mediaforum.

Uten alle de sentrale menneskenes engasjement ville ikke Mediaforum vært det den er i dag. Mediaforum har to ganger valgt å dele ut prisen Mediaforums Ærespris til personer som har utpekt seg gjennom sitt verv og vært unike og sentrale i Mediaforums historie og hatt et brennende engasjement og tilknytning til organisasjonen.

Are Kværk, tildelt Mediaforum sin Ærespris i 2014 har med sin mediefaglige bakgrunn bl.a vært aktiv i organisasjonen omtrent fra starten, hatt styreverv i mange år, ledet Mediekonferansen i 1980, 1981(de to første) samt 1989 og 2009. I tillegg har han vært aktiv i en rekke faglige utvalg, holdt foredrag, skrevet lærebok i Markedskommunikasjon og utallige artikler i norske og internasjonale tidsskrifter. Are Kværk har også forfattet Mediaforums jubileumsbok (2019), Mediaforum 45 år- 1974-2019 Norsk Mediehistorie gjennom 45 år, sammen med Britt Dahl.

Trine Vik, tildelt Mediaforums Ærespris i 2019 har vært aktiv i organisasjonen i 25 år. Trine har vært ansatt og jobbet for Mediaforum, og de siste 7 år har hun vært daglig leder for Mediaforum frem til 1. jan 2020. Trine har vært Mediaforums ansikt utad i alle disse årene og har med sitt brennende engasjement gjort en eksepsjonell innsats for organisasjonen. Vedkommende har et enormt nettverk og evner å sette de riktige menneskene i kontakt med hverandre der det behøves. Alle kjenner vedkommende og vedkommende kjenner alle. Hun – for det er en hun – har full oversikt over hvem som jobber hvor, til enhver tid. Hun er lyttende, detaljorientert og inkluderende. Hun evner å tenke helhetlig og har enorm arbeidskapasitet og evne og vilje til å gå 100 prosent inn når det trengs. Utdrag fra styrets begrunnelse.