Om Mediaforum | Mediaforum

HVA ER MEDIAFORUM?

– Og hva kan vi gjøre for deg som medlem?

Mediaforum er en bransjeorganisasjon som ble grunnlagt i 1974, og hadde da en relativt beskjeden medlemsmasse. Fra 1995 og frem til i dag har vi hatt en stor vekst i medlemsantallet og har i dag ca. 1200 medlemmer.

Mediaforum skal arbeide målrettet og synlig for å vise reklamens og annonsemedienes rolle i verdiskaping samt bygge en attraktiv arena for nettverksbygging og faglig utvikling med fokus på markedsføring og kommunikasjon.

Mediaforum skal bidra til kompetanseheving og kunnskapsdeling som gir hvert enkelt medlem utbytte og fordeler i arbeidslivet og i sin karriere. Med utgangspunkt i visjonen, jobber styret aktivt med ulike prosjekter.

Mediaforums Målsetting

Målet for Mediaforum er å tilby medlemmene høy kvalitet på faglig og sosiale arrangementer, samt opprettholde en sunn økonomi. Mediaforum er en aktiv forening med medlemmer fra alle de toneangivende medierelaterte bedrifter i Norge. I tillegg til rent faglig tilbud, fører medlemskapet til verdifulle kontakter i en spennende bransje.

Mediaforum har disse arrangementene gjennom året

* Medieprisen, deles inn i fire kategorier:

– Mediestrategi

– Mediekreativitet

– Mediekampanje

– Mediekanal

* Hedersprisen

* Annonsørprisen

* Norges Beste Medieselger

* Mediemøter

* Mediekurs for selgere, konsulenter og rådgivere

ARRANGEMENTER

Våre medlemmer deltar gratis, eller til rabatterte priser på våre arrangementer.

MEDIEKURS

Vi arrangerer vi jevnlig kurs eksklusivt for våre medlemmer.

VI HYLLER DE BESTE

Medieprisene henger høyt og skjerper konkurransen i bransjen. Prisene skal være en hyllest til det gode mediehåndtverket som gjøres i Norge.

NETTVERKSBYGGING

Via Mediaforums kontaktpunkter får du mulighet til å møte nye og interessante mennesker i mediebransjen.

Bli en del av oss.

Mediaforum jobber kontinuerlig med å utvikle gode fordeler til våre medlemmer.
Du blir en del av vår inspirerende møteplass for kompetanse og erfaringsutveksling, hvor du møter representanter fra de ulike delene av mediebransjen.