Annonsørprisen 2022 | Mediaforum

ANNONSØRPRISEN 2022

Juryens begrunnelse for Annonsørprisen 2022:

Årets vinner av Annonsørprisen er en tydelig utfordrer i markedet – med dokumentert vekst både ift forretningsmål, markedsmål og mediemål. Det er spesielt interessant å se at de har hatt stor vekst i antall kunder og tilhørende markedsandel i et godt etablert men samtidig meget konkurranseutsatt marked.

Årets Annonsør har også vist en veldig fremtidsrettet holdning til både utvikling av eget konsept, sin markedsføring og sine kreative formater. De har satt stort fokus på hva teknologien kan bidra med og har således laget en gjennomtenkt datadrevet strategi som utviklet både merkevaren på lang sikt og det kortsiktige salget. I praksis betyr dette at de gjennomført en modellering av definerte merkevareparametere og salgs- og kundedata – for å minimere tilfeldigheter og samtidig skape maksimal effekt.

Årets Annonsør har således vist gode resultater, de har utviklet en særdeles innsiktsbasert unik fremtidsrettet strategi og de har gjennomført den med god forståelse av teknologi, kundedata og hvordan økonometri kan maksimere effekt.

Årets Annonsør er STRIM

Årets jurye har bestått av:

Pelle Stensson (juryleder/Oceans), Marie-Louise Alvær (PHD), Chris Tallerås Steen (Aller Media), Britt Skjeppestad (Mediacom), Christian Haneborg (Schibsted), Christian Thu (Amedia) og Masha Scekic (styreleder i Mediaforum/PHD)

Tidligere vinnere:

2021: Meny fikk årets annonsørpris under Mediaforum

2020 – Ikke utdelt

2019 – Tine ble årets annonsør

2018 – Orkla gikk til topps for annonsørprisen

2017 – Telenor ble kårert til årets annonsør

KRITERIENE FOR ANNONSØRPRISEN

Mediaforums Annonsørpris er en hederspris hvor hensikten er å hedre en annonsør, som har bidratt til at mediefaget videreutvikles.

Det kan være seg gjennom å være inviterende, inkluderende, nytenkende, modig og/eller fremtidsrettet. En annonsør som har vist vilje og evne til å kjøpe annerledes og inspirert til innovasjon av våre fag i markedsføringen av sine produkter.

Annonsørprisen er en pris som går til en annonsør som det seneste året har vist en betydelig omsetnings-/andelsvekst i sitt marked basert på god kunnskap om sitt eget marked, samfunnets generelle utvikling og sin egen merkevares kortsiktige/langsiktige muligheter. Det er også viktig at annonsøren har skapt en tilhørende fremoverlent og relevant markedsstrategi for å øke sin konkurransekraft.

Vet du om en annonsør som har gjort dette iløpet av dette året?

Kriterier som besvarelsen må inneholde, delt inn i fire overordnede områder:

1. Mål:

  • Det må synliggjøres et tydelig målhierarki – og en kort forklaring på bakgrunnen for disse mål

2. Faktiske resultat:

  • Det må vises til dokumentert forretningsverdi i tråd med målene (vekst i omsetning, markedsandel, salg eller tilsvarende)
  • Det må vises til vekst i sentrale markeds- og merkevareparametere
  • Det må vises til vekst i sentrale kommunikasjonsparametere

3. Relevant innsikt og en unik strategi:

  • Bidraget må vise til hvordan innsikt har bidratt til å forme strategien
  • Det må synliggjøres på hvilken måte bidraget er unikt for merkevaren/konseptet

4. Innovasjon, skalerbarhet og profesjonalitet:

  • Innovasjonselementet i aktiviteten / aktivitetene annonsøren har gjennomført må synliggjøres
  • Annonsøren må også vise til skalerbarheten i aktiviteten og på hvilken måte det er mulig å bygge videre på aktiviteten / aktivitetene
  • Annonsøren må vise hvordan de bidratt til å høye det norske «markedsføringsnivået»
Tidligere vinnere:

2021: Meny fikk årets annonsørpris under Mediaforum

2020 – Ikke utdelt

2019 – Tine ble årets annonsør

2018 – Orkla gikk til topps for annonsørprisen

2017 – Telenor ble kårert til årets annonsør

Her kan du nominere din kandidat til Annonsørprisen gjennom hele året