Hedersprisen 2023 | Mediaforum
NRK tar i mot Mediaforums hederspris 2023

Hedersprisen 2023

Hedersprisen, Mediaforums kanskje gjeveste pris, deles ut til en eller flere personer, som har gjort en spesiell innsats for mediefaget gjennom kortere eller lengre tid.

Hedersprisen 2023 deles ut til NRKs analyseavdeling🎉

Årets jury har bestått av:

Aina Lemoen Lunde, DNB( juryleder), Bente Klemetsdal (Aller), Ole Petter Nyhaug (Opinion), Glenn Engebretsen (TV2), Thea Groth (Orkla).

Les juryens begrunnelse:

Vi skal hedre en person eller en organisasjon, som har gjort en helt spesiell innsats for mediefaget. Som gjennom seriøs forskning, god anvendelse av mediedata eller på annen måte har bidratt til å høyne nivået for faget.

Juryen hadde mange sterke kandidater på shortlist og har landet på at NRKs analyseavdeling som årets vinner av Hedersprisen 2023.

NRKs analyseavdeling gjør en urokkelig innsats for å heve standardene i mediebransjen. Deres rammer for etterlevelse og markedspraksis skaper en trygg vei for oss alle, inkludert de kommersielle aktørene. NRK er rotfestet i et samfunnsoppdrag som er viktigere enn noensinne. De tar sitt samfunnsansvar på alvor bl.a. gjennom å drive forskning om befolkningen, mediemarkedet og gjennom å sette fokus på målgrupper som vanligvis blir oversett.

Vi verdsetter også det NRKs analyseavdeling investerer i mediemålinger gjennom objektive tredjeparter og deres strenge krav til kvalitet og validitet er av stor betydning for hele bransjen.
Gratulerer til NRKs analyseavdeling, vinner av Hedersprisen 2023!

Presseomtale:

NRK hedret med gjev pris – kom med lite stikk til Coop (Kampanje.com)

Hvem fortjener Hedersprisen i 2024?

Bruk skjemaet under, og nominer kandidat(er) du mener fortjener å hedres.

Alle vinnere av Hedersprisen

2023: NRKs analyseavdeling

2022: Ole Petter Nyhaug

2021: Aina Lemoen Lunde

2020: Ikke utdelt

2019: Sten Bråthen

2018: Paal Fure

2017: Pål Børresen

2016: Tonje Gjerstad

2015: Svein Larsen

2014: Arne-Inge Christophersen

2013: Tore Østnes

2012: Beathe Stangeland Eide

2011: Kampanje

2010: Helle Thorkildsen

2009: Fredrik Fjelstad

2008: Ingvar Sandvik

2007: Rune Johannesen

2006: Morten Micalsen

2005: Trond Blindheim

2004: Rune Danielsen

2003: Knut Arne Futsæther

2002: Helge Holbæk-Hanssen

2001: Lasse Gimnes

2000: Nina Marie Hølke

1999: Ikke utdelt

1998: Sissel Lund

1997: Leif Aa. Fredsted

1996: Norsk Gallup Institutt

1995: Ikke utdelt

1994: Terje Vold

1993: Bjørn Kvernberg

1992: Tonje Gjerstad og Sissel Karlsson

1991: Ikke utdelt

1990: Ikke utdelt

1989: Marthe Bøhmer

1988: MMI A/S

1987: Are Kværk

1986: Stein Erik Selfors

1985: Per Langhoff

1984: Harald Skare

Hensikten med Hedersprisen

Hensikten med prisen er å hedre en, eller flere personer, som har gjort en spesiell innsats for mediefaget gjennom kortere eller lengre tid.

Denne kan tildeles enkeltpersoner, firmaer og organisasjoner som oppfyller ett eller flere av nedenstående kriterier:

 1. Bidratt til å høyne mediefagets anseelse.
 2. Drevet seriøs forskning og/eller god kommunikasjon av mediedata.
 3. På annen måte bidratt til å høyne nivået for faget.

Vet du om noen som har gjort en betydelig innsats for bransjen? Vi oppfordrer deg til å komme med forslag på kandidat til Mediaforums Hederspris.

Du kan nominerer din kandidat til Hedersprisen gjennom hele året

Mediaforums Hederspris ble innstiftet på generalforsamlingen den 1. februar 1984. Hensikten med prisen er å hedre en, eller flere personer, som har gjort en spesiell innsats for mediefaget gjennom kortere eller lengre tid. Denne kan tildeles enkeltpersoner, firmaer og organisasjoner som oppfyller ett eller flere av disse kriterier:

 1. Bidratt til å høyne mediefagets anseelse.
 2. Drevet seriøs forskning og/eller god kommunikasjon av mediedata.
 3. På annen måte bidratt til å høyne nivået for faget.

  Disse 3 punktene vil vi gjerne ha utdypet for å få et totalinntrykk av kandidaten (maks 200 ord totalt)

  1. Bidratt til å høyne mediefagets anseelse.
  2. Drevet seriøs forskning og/eller god kommunikasjon av mediedata.
  3. På annen måte bidratt til å høyne nivået for faget.

  Fyll inn begrunnelsen din her…
  av 200 ord igjen
  Logo Hedersprisen