Hedersprisen 2019 | Mediaforum
Hedersprisen 2019

STEN BRÅTHEN mottok Hedersprisen 2019

Tildelingen skjedde under Jubileumsmiddagen på årets Mediekonferanse 25. oktober på Norefjell

Juryens begrunnelse:

Å nominere sin kandidat, og gi sin begrunnelse for at akkurat DEN kandidaten er kvalifisert til Mediaforums Hederspris – er et svært viktig bidrag fra medlemmene – Tusen takk for alle nominasjoner.

Juryen har i å år bestått av Anne-Signe Fagereng Visit Oslo, Betina Sibbern CAPA, Karin Thune-Larsen Discovery, Nils Petter Strømmen Kantar, Paal Fure fjorårets Hedersprisvinner fra Dentsu – i tillegg til Tonje Gjerstad som jurygeneral og representant fra styret.

Mediaforums Hederspris ble opprettet i 1984 – for å hedre en, eller flere personer, som har gjort en spesiell innsats for mediefaget.

En samlet jury står bak denne begrunnelsen, som jeg nå vil lese:

Årets hedersprisvinner er en faglig sterk person innen alle deler av faget – og en toneangivende kapasitet

Med sin faglig sterke integritet – har vedkommende bidratt innenfor alle de tre områdene som ligger til grunn – for å bli tildelt denne spesielle Hedersprisen.

I det ligger det at personen har:

  1. Bidratt til å høyne mediefagets anseelse
  2. Drevet seriøs forskning og/eller god kommunikasjon av mediedata.
  3. (eller) på annen måte bidratt til å høyne nivået for faget.

Vedkommende har alltid engasjert seg bredt og byr ofte på seg selv. En sterk formidler som elsker å dele, debatterte, utfordre og juryere. En toneangivende kapasitet som går i bresjen for å synliggjøre betydningen av innsikt, analyse og ikke minst det forretningsmessige.

Med sterke evne til å forenkle og formidle selv komplekse modeller og samtidig få det til å se oversiktlige ut. En ekte frontfigur for faget

Våre kilder beskriver vedkommende som analytisk i sin tilnærming, grundig i gjennomføringen og tydelig i sine råd. En av bransjens dyktigste strategiske rådgivere.

Holder seg oppdatert og bringer kompetansen videre til alle. Det være seg internt, overfor kunder eller bransjen.

Prisvinneren er også en glimrende foreleser – deler raust av sin kunnskap og sine erfaringer.

Alltid med mange gode eksempler, basert på innsikt, kundereisen, bruk av data, dokumentasjon og effekt. Ekte opptatt av faget med sterkt engasjement og et ønske om å bidra til at flere skal lære og drive faget videre.

Vedkommende har en tydelig stemme som debattant og skribent i mange fora og sammenhenger.

Skriver i Kampanje, legger «hodet på blokk» – fast foreleser i alle de ulike bransjeorganisasjonene. Det være seg ANFO, Mediebyråforeningen, Markedsføringsforeningen. Og vi kjenner ham her i Mediaforum for sitt sterke engasjement for Medieprisen.

Han viser stort engasjement og bidrar med tydelig stemme for å øke etterretteligheten og anseelsen til bransjen

Årets Hederspris tildeles Sten Bråthen

Årets jurye har bestått av:

Tonje Gjerstad, Juryleder /styret i Mediaforum
Paal Fure, Dentsu Aegis (fjorårets vinner)
Anne-Signe Fagereng, Visit Oslo
Bettina Sibbern, CAPA
Karin Thune-Larsen, Discovery
Nils Petter Strømmen, Kantar