Hedersprisen 2021 | Mediaforum
Hedersprisen 2021

Mediaforums Hederspris 2021

Aina Lemoen Lunde mottok HEDERSPRISEN 2021

Utdelt skjedde under Mediekonferansen 4. november 2021 på Gamle Museet

Juryens begrunnelse:

Årets hedersprisvinner har i en årrekke stått i spissen for det som gjentatte ganger blir trukket frem som Norges mest innovative markedsavdeling. Personen fremstår med særdeles høy faglig kompetanse, og som over tid har bidratt med sterk verdiskapende markedskommunikasjon med samfunnsinnsikt som bakteppe. Vinneren tar arbeidsrollen til et nytt nivå ved å bruke påvirkningskraften til å gjøre en forskjell, ikke bare i kommunikasjonsbransjen, men også i samfunnet.

Personen høyner kommunikasjonsfaget ved å synliggjøre verdien av markedsføring, ved å dele kunnskap samt engasjere seg i alt fra casejuryering til å være en ettertraktet foredragsholder. Foredragene viser god innsikt, lang erfaring og tydelige refleksjoner rundt kommunikasjonsfaget. Hedersprisvinneren i kraft av sin rolle, utfordrer både internt, samt eksternt (i form av samarbeidspartnere) for å få det beste ut av samarbeidet.

En involverende, resultatorientert og velformulert person som deler villig av sine erfaringer. Dette gjør hun (ja, det er en hun) med gode eksempler basert på innsikt, kundereisen, bruk av data, dokumentasjon og effekt.

Det er en stor ære å tildele årets Hederspris til Aina Lemoen Lunde.

Juryen beståd av:

Paal Fure, Dentsu – juryleder
Hanne Lohne, Schibsted
Stian Bråthen, Polling & Statistics
Pernille Wangsmo Melvold, Orkla
Kine Kristin Wølneberg, Red Dentsu X og Mediaforum

Tidligere vinnere av Hedersprisen

2020: Ikke utdelt

2019: Sten Bråthen

2018: Paal Fure

2017: Pål Børresen

2016: Tonje Gjerstad

2015: Svein Larsen

2014: Arne-Inge Christophersen

2013: Tore Østnes

2012: Beathe Stangeland Eide

2011: Kampanje

2010: Helle Thorkildsen

2009: Fredrik Fjelstad

2008: Ingvar Sandvik

2007: Rune Johannesen

2006: Morten Micalsen

2005: Trond Blindheim

2004: Rune Danielsen

2003: Knut Arne Futsæther

2002: Helge Holbæk-Hanssen

2001: Lasse Gimnes

2000: Nina Marie Hølke

1999: Ikke utdelt

1998: Sissel Lund

1997: Leif Aa. Fredsted

1996: Norsk Gallup Institutt

1995: Ikke utdelt

1994: Terje Vold

1993: Bjørn Kvernberg

1992: Tonje Gjerstad og Sissel Karlsson

1991: Ikke utdelt

1990: Ikke utdelt

1989: Marthe Bøhmer

1988: MMI A/S

1987: Are Kværk

1986: Stein Erik Selfors

1985: Per Langhoff

1984: Harald Skare

Du kan nominerer din kandidat til Hedersprisen 2022 gjennom hele året

Mediaforums Hederspris ble innstiftet på generalforsamlingen den 1. februar 1984. Hensikten med prisen er å hedre en, eller flere personer, som har gjort en spesiell innsats for mediefaget gjennom kortere eller lengre tid. Denne kan tildeles enkeltpersoner, firmaer og organisasjoner som oppfyller ett eller flere av disse kriterier:

  1. Bidratt til å høyne mediefagets anseelse.
  2. Drevet seriøs forskning og/eller god kommunikasjon av mediedata.
  3. På annen måte bidratt til å høyne nivået for faget.
Logo Hedersprisen