Dette er kategoriene: Medieprisen 2024 | Mediaforum

Dette er kategoriene for Medieprisen 2024

Kategori #1: Mediestrategi

En god mediestrategi kan bidra til å skape ønskede resultater for annonsøren på flere måter – på kort og lang sikt. For å utforme en god mediestrategi kreves det forståelse for annonsørens utfordringer, evne til å omskape annonsørens forretningsmessige mål til mediemål, forståelse for målgruppene og deres atferd, og hvordan media (les: kontaktpunkter) kan gjøre at annonsørens innhold oppleves som relevant i tid og rom.

Det er likevel valgene man tar og måten man eksekverer strategien på som skaper resultater utover det forventede. Juryen ser etter bruk av forbrukerinnsikt, smarte tanker, og mediebruk som løfter innholdet og budskapet – alene eller i samspill med andre kontaktpunkter eller virkemidler. Jobber som synliggjør verdien av gode mediestrategiske valg utover det forventede. Dette er jobber som bidrar til å heve ambisjonsnivået i kommunikasjonsbransjen!

Kategori #2: Mediaeffekt

Kategorien Mediaeffekt skal ha et tydelig fokus på mediadrevne resultater på satte KPI’er, og løfte frem alt det verdiskapende arbeidet som gjøres for å skape effekter for annonsøren – på effektive måter. Selvsagt kan de beste jobbene vinne både i strategi, kreativitet og effekt, men en egen kategori for effekt skal sette større krav til dokumenterte effekter.
Et godt effektcase i MediaForums casekonkurranse har selvsagt et fokus på hvordan mediebruken driver effekter. Men hva er mediebruk i dagens «marked»? I kategorien Mediaeffekt kan brede jobber med tradisjonelle kanaler konkurrere med smale datadrevne performancejobber. Hovedsaken er at man er tydelig på hva slags mediedrevne effekter som skaper forretningsresultater på kort og lang sikt for annonsørene.

Kan man dokumentere at TV driver mest trafikk og salg mest effektivt, eller at smarte grep med SEO, SEM, DCO, re-targeting, you name it, eller at det er kombinasjonen som skaper resultater mest effektivt, har man et effektcase. I denne kategorien settes det høye krav til dokumentasjon; både av hvilke effekter som det er viktigst å måle, hvordan og i hvilken grad benyttede mediekanaler driver disse effektene effektivt, og av hvorfor effektene man oppnådde er å så gode at man fortjener å komme på pallen. Det er lov å indeksere tall for å ikke avsløre sensitiv informasjon.

Kategori #3: Mediekreativitet

Mediekreativitet handler om å skape nye, og gjerne overraskende møtepunkter mellom merkevare og målgrupper. Der mediestrategien legger vekt på et godt håndverk, skal mediekreativitetskategorien verdsette løsninger som pløyer ny mark gjennom nytenkning og dristighet, gjennom uventede medievalg og smarte kommunikasjonsløsninger.

Mediekreativitet handler dypest sett om å skape løsninger som utfordrer konvensjoner og som utfordrer tradisjonelle måter å bruke media på.

Mediekreativitet handler om å vise i praksis hvordan det er mulig å tenke nytt rundt hvordan en merkevare kan nå sine målgrupper gjennom smart og innovativ bruk av media. Det kan handle om å ta i bruk nye flater eller om å bruke egne, fortjente og betalte kanaler sammen på nye og overraskende måter.

Mediekreativitet handler om å stå ut i en mediehverdag preget av kompleksitet og støy. Vi legger vekt på hvordan medieløsningen(e) har klart å skape oppmerksomhet og/eller engasjement i de gitte målgruppene.

Kategori #4: Mediekampanje

Dette er en pris for de betalte mediene, og det er mediene selv som skal stå som avsender.

I kategorien mediekampanje vil vi hedre de mediene som har brukt sine kanaler på en ekstraordinær måte. Dette kan være kampanjer som har skapt involvering, nye formater, annerledes tenkning, innovasjon, resultater, spennende eller nyskapende løsninger som alle kan lære av, og bli inspirert av.

Spennende tenkning og gode ideer som demonstrerer forståelse for annonsørenes kommunikasjonsutfordringer, merke og målgruppe.

Mediets egenskaper og målgruppe – ofte med løsninger / uttak utenfor komfortsonen, og ikke minst skapte resultater gjennom en god utnyttelse av mediene.

Bruk og utnyttelse av kanalens egenskaper; distribusjon, presentasjon, situasjon.

God beskrivelse av hva som er unikt, annerledes, smart etc.
God beskrivelse av resultater, så som læring, inspirasjon, effekter etc.
Mediets initiativ og bidrag i kampanjen.

Forfatteren legger til og trekker fra for å fremstille sitt case best mulig.

Last ned konkurranseguiden her

Er du klar til å sende inn case? Register ditt case her
Frist for innlevering av case: mandag 26. august 2024