side-area-logo

MEDIEKONFERANSEN 2017

Mediekonferansen 2017 – påmelding og program klikk her

Nye stemmer –  søknadsskjema

Mediekonferansen er en årlig sammenkomst for hele mediebransjen og samler mellom 300-400 mennesker over 2 dager. Vi legger konferansen utenfor Oslo, men stedet varierer fra år til år. Fag og nettverksbygging, samt utdeling av årets Mediepriser er konferansens hovedinnhold.

Mediaforum deler ut disse prisene i 2017

Medieprisen 2017 – les alt her

Hedersprisen 2017

Annonsørprisen 2017 – nominer din kandidat

Mediaforums Mediepris er en hyllest til de beste mediejobbene. Kampanjer som oppnår resultater og mål, med samsvar mellom strategi og måloppnåelse, samt de som tar i bruk mediene på en innovativ måte. Prisene er en hyllest til alt det gode mediehåndverket som gjøres i Norge.

Mediaforums Hederspris har til hensikt å hedre en, eller flere personer, som har gjort en spesiell innsats for mediefaget gjennom kortere eller lengre tid. Denne kan tildeles enkeltpersoner, firmaer og organisasjoner som oppfyller ett eller flere kriterier.

Mediaforums Annonsørpris er en hederspris, hvor en jury ledet av styreleder i Mediaforum utmerker en verdig vinner basert på nominasjoner fra Mediaforums medlemmer. Hensikten med prisen er å hedre en annonsør, som har bidratt til at mediefaget videreutvikles.

FAGMØTER OG KURS 2017

Fagmøte 23. august – påmelding

Kurs høstsemester 2017 – påmelding

Mediaforum arrangerer fagmøter gjennom hele året og kurs i Mediestrategi- og planlegging. Vi jobber for å opprettholde og utvikle det faglige nivået i mediebransjen og bidra til debatt og engasjement på tvers av bransjens fagområder, samt bidra til en sosial samlingsplass for bransjen.

Tusen takk til våre samarbeidspartnere

Mediaforum er en interesseorganisasjon basert på frivillig arbeid, så vi ønsker å takke våre samarbeidspartnere!