side-area-logo

MEDIEKONFERANSEN 2017

Mediekonferansen er en årlig sammenkomst for hele mediebransjen og samler mellom 300-400 mennesker over 2 dager. Vi legger konferansen utenfor Oslo, men stedet varierer fra år til år. Fag og nettverksbygging, samt utdeling av årets Mediepriser er konferansens hovedinnhold.

Mediekonferansen 2017 – les mer klikk her

MEDIEPRISEN 2017

Hensikten med Mediaforums Mediepris, er å hylle de beste mediejobbene. Kampanjer som oppnår resultater og mål, med samsvar mellom strategi og måloppnåelse, samt de som tar i bruk mediene på en innovativ måte. Prisene er en hyllest til alt det gode mediehåndverket som gjøres i Norge.

Medieprisen 2017 – Prekvalifisering, frister og viktige datoer

Medieprisen 2017 – søknad for juryplass klikk her

FAGMØTER OG KURS

Mediaforum arrangerer fagmøter gjennom hele året og kurs i Mediestrategi- og planlegging. Vi jobber for å opprettholde og utvikle det faglige nivået i mediebransjen og bidra til debatt og engasjement på tvers av bransjens fagområder, samt bidra til en sosial samlingsplass for bransjen.

Fagmøte 31. mai “Levende bilder” – UTSOLGT

Kurs høstsemester 2017 – påmelding klikk her

Tusen takk til våre samarbeidspartnere

Mediaforum er en interesseorganisasjon basert på frivillig arbeid, så vi ønsker å takke våre samarbeidspartnere!