Juryledere for Medieprisen | Mediaforum

Juryledere

Juryledere

Jo-Øystein Slindre var ikke tilstede da bildet ble tatt

Sten Bråthen (Jurygeneral)
Strategidirektør
MediaCom
Mob: +47 93 06 37 54
E-post: sten.braathen@mediacom.no

Sverre Vinje (Juryleder Mediestrategi)
Kundedirektør
Carat Norge AS
Mob: +47 41 48 44 30
E-post: sverre.vinje@carat.com

Lena Sarset (Juryleder Mediekreativitet)
Chief Client Officer
Red dentsu X
Mob: +47 92 68 02 26
E-post: Lena.Sarset@reddentsux.com

Jo-Øystein Slinde (Juryleder Mediekanal)
Markedsdirektør
JCDecaux
Mob: +47 93 09 20 49
E-post: Jo-Oystein.Slinde@jcdecaux.com

Håvar Sesseng (Juryleder Mediekampanje)
Business Director
Starcom
Mob: +47 92 43 93 29
E-post: havar.sesseng@starcom.no