august 20, 2019 mediaforum-user

Nye stemmer

Mediaforum løfter frem nye stemmer

 

 

 

 

 

 

 

Er du bransjens NYE STEMME?
Nå har du sjansen til å stå på scenen under Mediekonferansen 16. -17. oktober 2020.

Vil du stå på scenen, eller kjenner du noen som vil?

I år er det 5. året vi arrangerer «Nye stemmer» hvor vi ønsker å hente frem hittil ukjente talenter.
Vi søker folk med faglig substans og formidlingsevne– enten skriftlig eller muntlig – som ikke har fått den oppmerksomheten og det publikummet de fortjener.
Mediebransjen har aldri vært mer sammensatt. Mennesker med forskjellige bakgrunner og fra ulike fagfelt jobber med å finne muligheter når rask omstilling møter ny teknologi.
Kunnskap deles i ulike faglige forum, men stemmene som trekkes frem, er ofte de samme.
Selvfølgelig er det en grunn til at vi ofte får høre fra de samme menneskene – de er gode på det de gjør.
Men er det en like god grunn til at de andre ikke blir valgt? Eller handler det vel så mye om gamle nettverk og vaner hos arrangørene og overdreven beskjedenhet hos potensielle nye kandidater?

Vi ønsker å gi plass til nye stemmer som kan utfordre, underholde, og gjøre oss litt klokere.

Kriterier

  • God formidlingsevne – enten skriftlig eller muntlig
  • Ikke vært eksponert for et større publikum tidligere

Hva får du?
Coaching: Kandidatene som blir valgt ut deltar på en workshop sammen med Norges eneste Tekstdoktor –  Christine Calvert. Her vil dere jobbe med å finne vinkling, spisse budskap og finjustere fremføring eller fremstilling.

I tillegg får gratis deltakelse på Mediekonferansen 16. – 17. oktober på Miklagard Hotell, inkl. en overnattinger i dobbeltrom m/ frokost, lunsj og middag.
(Vil du ha med en ledsager, betaler den personen kostpris).

Fyll ut skjema om du ønsker å nominere deg selv eller andre
Søknadsfrist tirsdag 10. september .