side-area-logo
MEDIEKONFERANSEN 2017
19.- 21. oktober
Strømstad SPA

Tema

Årets konferanse skal sikre deltakerne et fremtidsfokus, skape nysgjerrighet og sikre faglig mangfold. Mediekonferansen skal være attraktiv som en faglig arena, såvel attraktiv for sponsorene. En konferansen som er et attraktivt møtepunkt – faglig og sosialt – for design, kommunikasjon, gründer, teknologi bedrifter.

LEDER AV ÅRETS MEDIEKONFERANSE

Gleder seg!

Kent Jordet er leder av årets Mediekonferanse i Strømstad.

”Makt – et mål eller virkemiddel?”

Samfunnet og debatten preges av endringer og nye rammebetingelser som preger bedrifter og oss mennesker. Teknologi og automatisering vinner stadig terreng, i noen sammenhenger på bekostning av menneskelig kompetanse og erfaring. Er dette farlig eller gir det rom for nye vekst og utvikling? Makt står sådan sentralt i utviklingen.

Faggruppen har valgt å sette Makt i sentrum med skarpe foredragsholdere som ut fra sin kontekst vil gi oss et dypere innblikk i hva makt egentlig er og hvordan makt har utviklet seg over tid. Hvilke personer, teknologier og institusjoner er i besittelse av makt, hvordan kan makt endre, og påvirke media- og kommunikasjonsbransjen? Fremveksten av kunstig intelligens og robotisering er nødvendig. Det skaper rom for å utvikle skreddersydde tjenester og produkter. Vi som til daglig jobber i bransjen – fra Start Ups til Mediekonsern må gripe denne forretningsmuligheten nå. Her spiller du en viktig rolle, den som forstår kundens behov i fremtiden er i besittelse av betydelig makt.

Mediekonferansen vil i år belyse noen av strømningene vår utvidede bransje står overfor. Deltakelse på konferansen vil gi deg et innblikk i hvordan Makt påvirker media og politikk, hvordan kunstig intelligens vil endre brukeratferd, og derigjennom våre handlemønstre.

Vi sees i Strömstad 19.-21. Oktober

Kent Jordet
Leder av Mediekonferansen

Faggruppa #MK2017

Disse flinke folka lager årets fagprogram:

Margrethe Wam Solvang, Google
Ina Svarød, Bouvet
Unni-Lovise Godager Berge, Los&Co
Kent Jordet, Accenture
Christoffer Nøkleby, Accenture
Trygve A. Tønnessen, GK
Ellen Cabrinetti Meum, Schibsted
Simen Kjær, Vizeum
Pia Svärd, DNB
Martin Gran, Snøhetta

Program

Program og påmelding kommer iløpet av juni
Takk til våre samarbeidspartnere