Under Mediekonferansen i Strømstad i 2018 var det  Madeleine Schøyen Bergly, Benjamin Werring og Vilde Kristine Darvik  som ble valgt ut som NYE STEMMER https://www.medier24.no/artikler/mediekonferansen-var-lei-av-a-se-de-samme-pa-scenen-lofter-fram-talentene-vilde-benjamin-og-madeleine/448494          

Continue

Under Mediekonferansen i Tønsberg i 2016 var det Sindre Bjørnstad fra Hiki AS og Michael Johansen fra RED Performance som ble valgt ut som NYE STEMMER https://www.medier24.no/artikler/mediekonferansen-vil-lofte-fram-nye-stemmer-gir-sindre-og-michael-en-scene-a-snakke-pa-om-to-uker/365071        

Continue

Under Mediekonferansen i Strømstad i 2017 var det  Maren Aas Nakken og Anette Rasmussen som ble valgt ut som NYE STEMMER Les intervju med disse 2 i Medier24; https://www.medier24.no/artikler/mediekonferansen-blir-ikke-bare-hvite-menn-som-pusher-40-maren-og-anette-er-arets-nye-stemmer/410069 https://www.medier24.no/artikler/anette-johnsrud-rasmussen-bytter-ut-frilanslivet-med-fast-jobb-blir-konsulent-i-geelmuyden-kiese/415436

Continue