side-area-logo
Er du en av bransjens nye stemmer?

Nå har du sjansen til å stå på scenen under Mediekonferansen 19.-21. oktober i Strömstad

Årets tema er MAKT
#MKnyestemmer

Mediebransjen endrer seg i et tempo vi aldri før har vært vitne til. Det er helt essensielt at vi som bransje evner og ikke minst tør, å ta de nødvendige grep som skal til, for å gripe de fantastiske mulighetene dette gir. Med dette som utgangspunkt vil Mediekonferansen være viktigere enn noen sinne for bransjen å samle seg rundt.

Vi har satt av én foredragssøkt til «Nye stemmer». Kanskje du selv eller du har en kollega som bør stå på programmet? I så fall, tips oss om det,

Søknadsfrist er 18. august.

«Nye stemmer» ønsker å hente frem hittil ukjente talenter innenfor markedsføring, teknologi og kommunikasjon. Mennesker med faglig substans og formidlingsevner – enten skriftlig eller muntlig – som ikke har fått den oppmerksomheten og det publikummet de fortjener.

Mediebransjen har aldri vært mer sammensatt. Mennesker med vidt forskjellige bakgrunner og fra ulike fagfelt samles daglig for å finne mulighetene som oppstår når behov for rask omstilling møter mulighetene som gis av ny teknologi. Kunnskapen disse sitter på deles i ulike faglige forum, men stemmene som trekkes frem tenderer til å alltid være de samme. Selvfølgelig er det en grunn til at vi ofte hører de samme menneskene – de er gode på det de gjør.
Men er det en like god grunn til at de andre ikke blir valgt? Eller handler det vel så mye om gamle nettverk og vaner hos arrangørene og overdreven beskjedenhet hos potensielle, nye kandidater? Dette vil vi gjøre noe med ved å gi rom for nye stemmer som kan bidra til å utfordre, underholde og gjøre oss litt klokere.

Kriterier
• Må ha god formidlingsevne – enten skriftlig eller muntlig.
• Må ha faglig substans innenfor kommunikasjon, markedsføring, teknologi eller strategi.
• Må ikke ha vært overeksponert for et større publikum.

Hva får du?
Coaching – Kandidaten som blir valgt ut, deltar på en workshop der man sammen med 2 erfaren formidlere jobber med å finne vinkling, spisse budskap og finjustere fremføring eller fremstilling.

Du får gratis deltakelse på Mediekonferansen fredag 20. oktober – 1 overnatting i dobbeltrom inkl. frokost, lunsj, festmiddag/Award Dinner, m/utdeling av Mediepriser og Hedersprisen.

Har du spørsmål ta kontakt med: Trine Vik, Daglig leder i Mediaforum
trine@mediaforum.no Mobil: 97 04 16 0

Fyll ut skjema – Søknadsfrist 18. august

Navn

Firma

Stilling

Alder

Email

Mobil

Tema du ønsker å snakke om og hvorfor

Ditt navn (Hvis du nominerer en annen person)