side-area-logo

Annonsørprisen

Mediaforums Annonsørpris 2018

Mediaforums skal dele ut Annonsørprisen under Mediekonferansen i Stømstad 25.-27. oktober.

Mediaforums Annonsørpris er en hederspris, hvor en jury ledet av styreleder i Mediaforum utmerker en verdig vinner basert på nominasjoner fra Mediaforums medlemmer.

Hensikten med prisen er å hedre en annonsør, som har bidratt til at mediefaget videreutvikles.

Det kan være seg gjennom å være inviterende, inkluderende, nytenkende, modig og/eller fremtidsrettet. En annonsør som har vist vilje og evne til å kjøpe annerledes og inspirert til innovasjon av våre fag i markedsføringen av sine produkter.

Nominasjon
Det er kun Mediaforums medlemmer som kan nominerer til Mediaforums Annonsørpris.
Det koster ikke noe å nominere en kandidat. Det er lov å nominere flere kandidater.

Case som er innlevert til Medieprisen 2018 blir automatisk nominert til Annonsørprisen.

Kriterier
Disse punktene bør besvares:
1. Profesjonalitet
2. Innovativ utnyttelse
3. Kunnskapsområder

Frist for innsendelse er mandag 1. oktober. Fyll ut skjema til høyre

Juryen består av juryleder, styreleder og juryledere fra Medieprisen:
Tonje Gjerstad, juryleder
Pål Listuen (Pollstat)
Sverre Vinje (Carat)
Sten Bråthen (Mediacom)
Lena Sarseth (OMD)
Jo-Øystein Slindre (JCDeaux)

NOMINERING

FIRMA

FORNAVN OG ETTERNAVN

TTITTEL

E-POST

MOBIL

MEDLEM
Ja - gratisNei - kr. 250,/

For ikke/medlem, fyll ut fakturaadresse