side-area-logo
Mediaforums Annonsørpris 2017

Mediaforums skal dele ut en helt ny pris under Mediekonferansen i Stømstad 19.-21. oktober.

Mediaforums Annonsørpris er en hederspris, hvor en jury ledet av styreleder i Mediaforum utmerker en verdig vinner basert på nominasjoner fra Mediaforums medlemmer.

Hensikten med prisen er å hedre en annonsør, som har bidratt til at mediefaget videreutvikles.

Det kan være seg gjennom å være inviterende, inkluderende, nytenkende, modig og/eller fremtidsrettet. En annonsør som har vist vilje og evne til å kjøpe annerledes og inspirert til innovasjon av våre fag i markedsføringen av sine produkter.

Nominasjon
Det er kun Mediaforums medlemmer som kan nominerer til Mediaforums Annonsørpris.
Det koster ikke noe å nominere en kandidat. Det er lov å nominere flere kandidater.

Case som er innlevert til Medieprisen 2017 blir automatisk nominert til Annonsørprisen.

Kriterier
Disse punktene bør besvares:
1. Profesjonalitet
2. Innovativ utnyttelse
3. Kunnskapsområder

Frister og format:
Fristen for innsendelse mandag 11. september. Link til skjema nednefor.

Juryen består av styreleder og juryledere fra Medieprisen:
Pål Listuen (Pollstat), juryleder
Beathe Stangeland Eide (Telenor)
Sverre Vinje (Carat)
Anna Gilpin (Posten)
Sten Bråthen (Mediacom)
Marie-Louise Alvær(PHD)

Utdelingen skjer under Mediaforums Mediekonferanse 19.- 21. oktober 2017 i Strømstad

PÅMELDING

Kandidat/Firma

Navn på kontaktperson

Mail og mobil

Begrunnelse av kriteriene(ikke trykk enter før du er ferdig med hele skjema)

Ditt navn og firma

Mail

Mobil