side-area-logo

Hedersprisen 2018

Hedersprisen 2018

PAAL FURE mottok Hedersprisen 2018

Tildelingen skjedde under Award Dinner på årets Mediekonferanse 26. oktober i Strømstad

 

Juryens begrunnelse:
Mediaforums Hederspris ble opprettet i 1984 – for å hedre en, eller flere personer, som har gjort en spesiell innsats for mediefaget.
En samlet jury står bak denne begrunnelsen, som jeg nå vil lese

Årets hedersprisvinner har markert seg som en av de mest markante i norsk kommunikasjons-  og mediebransje.
Med sitt ustoppelige engasjement  – har vedkommende bidratt innenfor alle de tre områdene som ligger til grunn – for å bli tildelt denne spesielle hedersprisen.
I det ligger det at vedkommende har:

  1. Bidratt til å høyne mediefagets anseelse
  2. Drevet seriøs forskning og/eller god kommunikasjon av mediedata.
  3. og, på annen måte bidratt til å høyne nivået for faget.

Vinneren beskrives av kollegaer som en person som fremstår med særdeles høy faglig kompetanse, og som over tid har bidratt med gode og tydelige refleksjoner. Som klarer å kombinere innsikt, kreativitet og forretningsforståelse,  på en slik måte at det skaper resulter for kundene – så vel som for egen bedrift

Det nevnes også «innovativ, digital og resultatorientert».

Årets Hedersprisvinner er en frontfigur i bransjen.
Vedkommende har særdeles stor faglig tyngde, og er en svært ettertraktet foredragsholder og forfatter av faglige artikler. En særs produktiv fagperson

På scenen er vedkommende tydelig, ærlig, direkte og morsom. Bygger sine foredrag på analyse og tydelige meninger om innsikt. Foredragene speiler også lang erfaring, tydelige refleksjoner – kombinert med en god dose fremsynthet, og med ordet i sin makt.

En bauta i vår bransje

Alt dette bidrar til å løfte bransjens kompetanse, synlighet og anseelse, og derigjennom plassere mediebyråene tydeligere på kartet.  En tankesmed som har påvirket og utfordret det tradisjonelle både gjennom væremåte og arbeidsmetodikk. Og samtidig kjent for å dele sin kunnskap.

Vedkommende har vært med på å endre rammebetingelsene på hvordan et moderne mediebyrå jobber, og er således med på å dra mediefaget inn i fremtiden på en måte som gjør det mer matnyttig for annonsørene.

Han (for det er en han) har også etablert et alumni-nettverk. Det samler mange gamle ansatte og viser bredden i den kompetansen dette nettverket står for.
Et godt bevis på den rausheten han står for og evnen til å se alle oss gamle som nye:

Årets Hederspris tildeles PAAL FURE

 

Årets jurye har bestått av:
Tonje Gjerstad, TG Rådgivning, juryleder
Pål Listuen, Pollatat, styreleder
Aina Lemoen Lunde, DNB
Dorota Grabowska, Egmont
Pål Børresen, GroupM (fjorårets vinner)

_________________________________________________________________________________________________

Nominere din kandidat som fortjener Mediaforums Hederspris 2019

Fyll ut skjema med forslag på din kandidat!

Navn og firma på kandidat

Begrunnelse

Ditt navn (kan være anonym)

Din email

Tidligere vinnere klikk her

Comments
Leave a reply