side-area-logo

Annonsørprisen nominering

Annonsørprisen nominering

Mediaforums skal dele ut Annonsørprisen under Mediekonferansen i Stømstad 25.-27. oktober.

Mediaforums Annonsørpris er en hederspris, hvor en jury ledet av styreleder i Mediaforum utmerker en verdig vinner basert på nominasjoner fra Mediaforums medlemmer.

Hensikten med prisen er å hedre en annonsør, som har bidratt til at mediefaget videreutvikles.

Det kan være seg gjennom å være inviterende, inkluderende, nytenkende, modig og/eller fremtidsrettet. En annonsør som har vist vilje og evne til å kjøpe annerledes og inspirert til innovasjon av våre fag i markedsføringen av sine produkter.

Nominasjon
Det er kun Mediaforums medlemmer som kan nominerer til Mediaforums Annonsørpris.
Det koster ikke noe å nominere en kandidat. Det er lov å nominere flere kandidater.

Case som er innlevert til Medieprisen 2018 blir automatisk nominert til Annonsørprisen.

Kriterier
Disse punktene bør besvares:
1. Profesjonalitet
2. Innovativ utnyttelse
3. Kunnskapsområder

Frist for innsendelse er fredag 12. oktober. Fyll ut skjema under

Juryen består av juryleder, styreleder og juryledere fra Medieprisen:
Tonje Gjerstad, juryleder
Pål Listuen, styreleder (Pollstat)
Sverre Vinje (Carat)
Sten Bråthen (Mediacom)
Lena Sarseth (OMD)
Jo-Øystein Slindre (JCDeaux)

_____________________________________________________________________________

Du kan nominere din kandidat som fortjener Annonsørprisen – Fyll ut skjema under med forslag på kandidat!
Frist for innsendelse er fredag 12. oktober.
Prisen deles ut under Award Dinner på Mediekonferansen

Kandidat/Firma

Navn på kontaktperson

Mobil

Mail

Begrunnelse av kriteriene

Ditt navn og firma

Mail

Mobil

______________________________________________________________________________________________________

Tidligere Annonsørpris vinnere:

2018: ORKLA

2017: TELENOR

Comments
Leave a reply