side-area-logo

Norges Beste Medieselger – nominering

Norges Beste Medieselger – nominering

Mediaforum har tatt initiativ til en ny pris i samarbeid med Mediebyråforeningen.

Vi ønsker å løfte frem de medieselgerne som virkelig gjør en forskjell i arbeidet med mediebyråene og annonsørene.
Dersom vi ser på tvers av alle kanaler og medier – hvem fortjener tittelen Norges Beste Medieselger?

Dette skal være en årlig pris med åpen nominasjon, hvor alle nominasjoner blir vurdert av en jury bestående av èn representant fra hvert av mediebyråene, og som til slutt kårer en verdig vinner som får tittelen Norges Beste Medieselger.

Prisen «Norges Beste Medieselger» skal henge høyt og bør tildeles den kandidat som tydelig skiller seg ut når det kommer til faglig kompetanse, evne til å sette seg inn i kundens marked, finne løsninger som skaper verdi, og evner å styre salgsprosessen fra idè til rapportering og evaluering.

Prisen vil blir delt ut for første gang under Mediekonferansen i Strømstad 25. oktober 2018

Nominering
Alle kan nominere kandidater, det er kun juryen som får vite hvem som har nominert de ulike kandidatene, og all informasjon behandles konfidensielt av juryen. Juryen består av en representant fra hvert av mediebyråene.

Nominering sendes inn skriftlig via skjema og skal inneholde følgende:
Info om kandidaten: Navn, arbeidsgiver, stilltingstittel, mail og mobilnr.

Disse fire punktene vil vi gjerne ha utdypet for å få et totalinntrykk av kandidaten (maks 100 ord pr. punkt)
1) Beskrivelse og argumenter hvorfor vedkommene bør bli Norges Beste Medieselger.
2) Gi et godt eksempel på hvordan selgeren har gått langt for å levere til kunde og mediebyrå?
3) Hva gjør selgeren i sitt daglige arbeid som skiller seg ut fra andre selgere?
4) Gi et godt eksempel på en situasjon hvor selger har tatt et initiativ overfor mediebyrå og/eller kunde som resulterte i en særdeles god løsning eller kampanje.

_____________________________________________________________________________

Her kan du nominere din kandidat som fortjener å bli NORGES BESTE MEDIESELGER 2018
Frist for innsendelse er fredag 12. oktober.

Kontaktinfo på den du nominerer:

Kandidatens navn

Kandidatens arbeidsgiver

Stilling

Mail

Mobil

Vi ønsker at du svarer på disse 4 punktene for å få et best mulig bilde av kandidaten:

1) Beskrivelse og argumenter hvorfor vedkommene bør bli Norges Beste Medieselger (maks 100 ord)

2) Gi et godt eksempel på hvordan selgeren har gått langt for å levere til kunde og mediebyrå? (maks 100 ord)

3) Hva gjør selgeren i sitt daglige arbeid som skiller seg ut fra andre selgere?(maks 100 ord)

4) Gi et godt eksempel på en situasjon hvor selger har tatt et initiativ overfor mediebyrå og/eller kunde som resulterte i en særdeles god løsning eller kampanje (maks 100 ord)

Ditt navn og firma

Mail

Mobil

 

Comments
Leave a reply