side-area-logo

Medieprisen 2018

Medieprisen 2018

Velkommen til Mediaforums Mediepris 2018
Er det du som står på scenen og mottar Medieprisen i år?

Formålet med Mediaforums Mediepris er å hylle de beste mediejobbene som er gjort i året som har gått. De beste jobbene skal ikke bare hylles, de skal også bidra til læring og inspirasjon.

 

DET ALLER VIKTIGSTE

 • NY innsendelsesfrist for konkurransen er fredag 10. august kl. 24:00
 • Samme case kan sendes inn i flere kategorier
 • Det er viktig at du leser grundig gjennom konkurranseguiden før du starter registreringen.
 • Case som bryter med reglementet blir ikke vurdert av juryen.
 • Prisutdeling vil gå av stabelen fredag 26. oktober 2018 under Mediekonferansen på Strømstad Spa&Resort

REGISTRERING OG INNSENDING AV ARBEIDER
Du må registrere en personlig brukerkonto hos Penetrace, www.penetrace.com (log in)
Innsending av case gjøres i portalen til Penetrace

 • Det er viktig at du leser grundig gjennom konkurranseguiden før du starter registreringen.
 • Case som bryter med reglementet blir IKKE vurdert av juryen, det gjelder spesielt overskridelse av antall ord og sider i innsendelsen.

Konkurranseguide MEDIEPRISEN 2018

Medieprisen har totalt fire kategorier:

 • Mediestrategi          Denne kategorien er åpen for alle
 • Mediekreativitet      Denne kategorien er åpen for alle
 • Mediekampanje      Denne kategorien er kun åpen for medier
 • Mediekanal             Denne kategorien er kun åpen for medier

Kort oppsummert kan vi si at Mediestrategi handler om den beste strategien, Mediekreativitet handler om gode og innovative medieideer, Mediekampanje om best bruk av mediets kanaler i flertall og Mediekanal handler om best bruk av en enkeltstående kanal.

OM KONKURRANSEN

Hva ønsker vi besvart i denne innsendelsen?
En kortfattet beskrivelse og oppsummering av caset. Hensikten er å skape nysgjerrighet og overbevisning hos juryen om at nettopp ditt case fortjener en plass på short-list.

Periode for innsendelse
Innsendte bidrag må ha vært gjennomført i perioden fra 1 kvartal året før, til deadline (2 kvartal) inneværende år. Et case som allerede har vært sendt inn vil kunne være diskvalifisert om det er identisk, men kan sendes inn igjen med endret vinkling eller periode.

Godkjent av kunde
Alle innsendte cases må ha (minst) en kunde. Innholdet i leveringen må være godkjent av kunde før innsendelse. Innsendelse bekreftes som godkjent av kunde.

Godkjent for deling
Alle cases vil kunne være tilgjengelig for alle Mediaforums medlemmer for felles læring. Dersom innsendelsen ikke kan deles må dette tydelig merkes som konfidensiell.

PRIS
Innsendelse pr. case for Mediaforums medlemmer: kr. 2.500,-
Innsendelse pr. case for andre (ikke-medlemmer): kr. 5.000,-

________________________________________________________

Viktige datoer:

Fredag 10. august 2018 kl. 24.00 Siste dag for innsendelse av case

Onsdag 29. august 2018 Shortlist offentliggjøres

Presentasjon av shortlist case for juryen er (datoene kan ikke kunne flyttes på):
Mandag 10. september (Mediestrategi)
Tirsdag 11. september (Mediekreativitet)
Onsdag 12. september (Mediekanal)
Torsdag 13. september (Mediekampanje)

Finalistene offentliggjøres mandag 17. september 2018

Presentasjon av finalistene vil da være som fagmøter og kan ikke flyttes på:
Tirsdag 25.
september (Mediestrategi og Mediekreativitet)
Torsdag 27. september (Mediekanal og Mediekampanj)e

Finalistene må levere casefilmer innen 5. oktober 2018
1 casefilm på 60 sekunder og 1 casefilm på 10 sekunder.
Filmene vil bli vist under Mediekonferansen, samt legges tilgjengelig på Mediaforum sine nettsider og/eller Facebook sider. Filmene kan fint være en sammensatt PPT presentasjon, ikke krav til en stor produksjon.

Premieutdelingen skjer under Award Dinner på Mediaforums Mediekonferanse, fredag 26.oktober 2018 Strømstad Spa&Resort

________________________________________________________

I år er det Tonje Gjerstad som har det overordnede ansvaret for årets jury og hun har med seg fire erfarne og kompetente juryledere som har ansvar for hver sin kategori:
Mediekreativitet ledes av Sten Bråthen (MediaCom), Mediekampanje ledes av Lena Sarset (OMD), ­Mediekanal ledes av Jo-Øystein Slinde (JCDecaux Norge), Mediestrategi ­ledes av Sverre Vinje (Carat)

Her er årets jury for Medieprisen 2018 (kampanje 10.08.2018)

Disse personene skal lese og evaluere de innsendte casene i hver av kategoriene:

MEDIESTRATEGI
Sverre Vinje, Carat Norge (juryleder)
Espen Barås Bye, ANTI
Hilde Glesnes Steffensen, FINN.no
Silje Hustoft Fiskerstrand, MediaCom
Tonje Elvevold, Mindshare
Torsten Rafgård, OMD
Thomas Johansen, PHD
Ole Andre Skarbøvik, RiksTV
Eva Hagan, Starcom
Thomas Faye Willoch, RED / Retail in Media

MEDIEKREATIVITET
Sten Bråthen, MediaCom (juryleder)
Dan Ruben Johansen, Aller Media
Marianne Solheim, Carat Norge
Alexander Mostue, Futatsu Industries
Rick Holmen, IUM
Jenny Rut Sigurgeirsdottir, Mills
Anniken Aas-Jakobsen, OMD
Haagen Sæther-Larsen, Orkla Health
Håvar Sesseng, Starcom
Lena Kristiansen, Hegnar Media

MEDIEKAMPANJE
Lena Sarset, OMD (juryleder)
Pål Sørensen, Aller Media
Aleksander H. Steinsvik, Carat Norge
Lise Lillevold, Egmont Publishing
Håvard Windstad, Patchwork
Birgitte Løvaas, P4 Gruppen
Patrik Bergfjord, Per Høj
Ricardo Fjellheim, RED Media
Ina Svarød, Try Reklamebyrå
Ingvild Kvamme, VG

MEDIEKANAL
 Jo-Øystein Slinde, JCDecaux Norge, (juryleder)
Linda Sofie Bern, Bonnier Media
Janice Fingal, Dagens Næringsliv
Birgitte Christensen, JCP Nordic
Tomas Tomasi, Oktan Øst
Vibeke Brekke, P4 Gruppen
Adrien Bjørnskau, RED Media
Bjørn Andersen Sandtrøen, VG
Cato Lunde, Viacom

________________________________________________________

DETTE VIL JURYEN LEGGE VEKT PÅ

Innsikt, Kreativitet og nyskapning 30%
Juryen skal belønne kreativitet og nyskaping. Har arbeidet brutt ny mark innenfor kommunikasjonsfaget? Bygger arbeidet på en grunnleggende god idé? Har arbeidet tatt i bruk nye muligheter? Juryen vil skille mellom hva som er kjente grep i ny innpakning og det som er genuint nytt innenfor faget – ikke bare i Norge.

Strategi 20%:
Ligger det en gjennomtenkt strategi bak tiltakene og selve gjennomføringen? Kommer resultatene som følge av et systematisk strategisk arbeid? Juryen vurderer hvorvidt de gjennomførte tiltakene og resultatene som er oppnådd, er forankret i strategien. Strategien skal kunne vise til innsikt overfor den aktuelle problemstillingen og målgruppen. Strategien må sette klare mål og definere tiltakene som skal bidra til å nå disse målene.

Gjennomføring (20 %):
Hvordan er kommunikasjonsoppgaven løst i praksis? Er strategien fulgt? Har bidraget raskt tilpasset seg endrede forutsetninger og grepet muligheter? Er arbeidet gjennomført med høy faglig standard?
Har bidraget benyttet seg av kommunikasjonsflatene på best mulig måte?

Effekt og resultatoppnåelse (30 %):
Juryen skal bedømme arbeidet ut fra de målene som var satt i strategien. Juryen skal belønne et arbeid som har vektlagt gode, etterprøvbare metoder for måling av effekt og oppnådde resultater.
Det er faktiske endringer: så som kjennskap, kunnskap/holdning/innstilling, rekruttering, salg, økonomiske resultater, omdømme eller lignende. For Mediekanal og Mediekampanje teller så som spredning, klikk, visninger, tid, engasjement, delinger/likes i sosiale medier, osv.

________________________________________________________

KATEGORI # 1: MEDIESTRATEGI

Strategi handler om å ta gode og riktige valg, tatt på bakgrunn av en god forretningsmessig forståelse og en tydelig innsikt i relasjonen mellom merkevare og målgruppe. Det finnes mange gode definisjoner på mediestrategi. Vi mener denne fra boken «Medieplanlegging» skrevet av Svein Larsen og Mona K. Solvoll (Fagbokforlaget 2012) er mest dekkende:
«Viktige valg av hvordan budskapet skal distribueres på tvers av kontaktflater for å skape ønskede effekter, og valg av hvordan initiativ fra forbruker skal håndteres».
Denne definisjonen har alle de rette ingrediensene: valg, budskap/innhold, distribusjon, på tvers av kontaktflater og effekt.

DETTE VIL JURYEN LEGGE VEKT PÅ:
Juryen leter etter kommunikasjonsarbeid som bidrar til å heve ambisjonsnivået i kommunikasjonsbransjen. Bidrag der innsikt, strategi og uttak er gjennomført på en forbilledlig måte vil stille strekt. Juryen vil dessuten vektlegge effekt og resultatoppnåelse, samt nyskapning og innovasjon.

Juryen vil se etter følgende:

 1. Beskrivelse av problemstilling og målsettinger Hvordan definerte dere oppgaven/problemstillingen? Hvordan definerte dere vanskelighetsgraden?
  Hvilke mål ble definert (så vel kvantitative som kvalitative)? Det er en fordel om mål er knyttet sammen på ulike nivåer fra forretningsmål til mediemål
  Forklart hvorfor disse målene ble satt.
  Hva var den store utfordringen?
  Beskrivelse av nøkkelinnsikt og strategi
  Hvilken nøkkelinnsikt var arbeidet basert på?
  Hvilken strategi ble valgt?
 1. Beskrivelse av idé mediestrategi
  Hva var smart, nyskapende, inspirerende og/eller innsiktsfullt i selve hovedvalget av retning?
  Hva sprang strategien ut av? Innsikt i målgruppe, i medier eller kategorien, en kreativ løsning eller et budskap?
 2. Beskrivelse av implementering / gjennomføring mediestrategi
  Hva var smart, effektivt, fornuftig og/eller innsiktsfullt i implementeringen av strategien? Det er en fordel om rollene til ulike medier/kanaler/kontaktpunkter er beskrevet, både i forhold til en kundereise/kjøpsprosess, og samspillet mellom ulike medier/kanaler/kontaktpunkter.
 1. Beskrivelse av resultatene
  Hvilke resultater ble skapt (så vel kvantitative som kvalitative)?
  Kan dere synliggjøre hvilket bidrag mediestrategien skapte? Sett i forhold til utgangspunkt og rammebetingelser, målsettinger (les: vanskelighetsgrad) og investeringer.*
  Det er en absolutt fordel om det blir sannsynliggjort at kommunikasjonen, og da særlig mediestrategien og implementeringen bidro til å skape dokumenterte resultater. Det er en styrke å kunne synliggjøre hvordan ulike medier/kanaler/kontaktpunkter bidro til å skape resultatene.

________________________________________________________

KATEGORI # 2: MEDIEKREATIVITET

Mediekreativitet handler om å skape nye, og gjerne overraskende møtepunkter mellom merkevare og målgrupper. Der mediestrategien legger vekt på et godt håndverk, skal mediekreativitetskategorien verdsette løsninger som pløyer ny mark gjennom nytenkning og dristighet, gjennom uventede medievalg og smarte kommunikasjonsløsninger.

Juryen vil se etter følgende:
Mediekreativitet handler dypest sett om å skape løsninger som utfordrer konvensjoner og som utfordrer tradisjonelle måter å bruke media på.

Mediekreativitet handler om å vise i praksis hvordan det er mulig å tenke nytt rundt hvordan en merkevare kan nå sine målgrupper gjennom smart og innovativ bruk av media. Det kan handle om å ta i bruk nye flater eller om å bruke egne, fortjente og betalte kanaler sammen på nye og overraskende måter.

Mediekreativitet handler om å stå ut i en mediehverdag preget av kompleksitet og støy. Vi legger vekt på hvordan medieløsningen(e) har klart å skape oppmerksomhet og/eller engasjement i de gitte målgruppene.

 1. Beskrivelse av problemstilling og målsettinger
  Hvordan definerte dere oppgaven/problemstillingen?
  Hvordan definerte dere vanskelighetsgraden?
  Hvilke mål ble definert (så vel kvantitative som kvalitative)?
  Hva var den store utfordringen?
 2. Beskrivelse av nøkkelinnsikt og strategi
  Hvilken nøkkelinnsikt var arbeidet basert på?
  Hvilken strategi ble valgt?
 3. Medieidé og aktivering av idé(er)
  Hva var medieideen(e)?
  Hva gjør løsningen unik/kreativ?
  Begrunn valget av medieuttak?
 4. Resultater
  Hvilke resultater ble skapt (så vel kvantitative som kvalitative)?
  Kan dere synliggjøre hvilket bidrag mediekreativiteten skapte?
  Ble det skapt noen resultater dere ikke hadde regnet med på forhånd?

________________________________________________________

KATEGORI # 3: MEDIEKANAL

Dette er en pris for de betalte mediene, og det er mediene selv som skal stå som avsender.

I kategorien mediekanal vil vi hedre de mediene som har brukt en (1) mediekanal på en ekstraordinær måte. Dette kan være løsninger som har skapt involvering, nye formater, annerledes tenkning, innovasjon, spennende eller nyskapende løsninger som alle kan lære av, og bli inspirert av.

Juryen vil se etter følgende:
Spennende tenkning og gode ideer – som demonstrerer forståelse for annonsørenes utfordringer, merke og målgruppe. Mediets egenskaper og målgruppe – ofte med løsninger / uttak utenfor komfortsonene, og ikke minst skapte resultater gjennom en god utnyttelse av mediet.

Forståelse og innsikt i kommunikasjonsutfordringer og målgruppe(r).
Forståelse og innsikt i egen kanal og målgruppe.
Bruk og utnyttelse av kanalens egenskaper; distribusjon, presentasjon, situasjon, pris

Hva er unikt, annerledes, smart etc.
Resultater, så som læring, inspirasjon, effekter etc.)
Mediets initiativ og bidrag.

Det vil velges maksimalt en (1) finalekandidat fra hver mediekanal. Hver finalekandidat vil på denne måten være den som har brukt sin mediekanal på best måte, og er i så måte allerede en vinner.

 1. Forståelse og innsikt i kommunikasjonsutfordringer og målgruppe(r)
  Hvordan forstod og definerte dere oppgaven/problemstillingen?
  Forståelse og innsikt i egne kanaler og målgruppe(r)
 2. Beskrivelse av nøkkelinnsikt og strategi
  Hvilken nøkkelinnsikt var arbeidet basert på?
  Hvilken strategi ble valgt?
 3. Bruk og utnyttelse av kanalen
  Hva var ideen? Mediets initiativ og bidrag.
  Hvordan ble kanalen utnyttet for å forsterke strategi og ide?
 4. Beskrivelse av resultatene
  Hvilke resultater ble skapt? Hva er læringen for oss andre?
  Ble det skapt noen resultater dere ikke hadde regnet med på forhånd?

________________________________________________________

KATEGORI # 4: MEDIEKAMPANJE

Dette er en pris for de betalte mediene, og det er mediene selv som skal stå som avsender.

I kategorien mediekampanje vil vi hedre de mediene som har brukt sine kanaler på en ekstraordinær måte. Dette kan være kampanjer som har skapt involvering, nye formater, annerledes tenkning, innovasjon, resultater, spennende eller nyskapende løsninger som alle kan lære av, og bli inspirert av.

Juryen vil se etter følgende:

Spennende tenkning og gode ideer – som demonstrerer forståelse for annonsørenes utfordringer, merke og målgruppe. Mediets egenskaper og målgruppe – ofte med løsninger / uttak utenfor komfortsonene, og ikke minst skapte resultater gjennom en god utnyttelse av mediet.

Forståelse og innsikt i kommunikasjonsutfordringer og målgruppe(r).
Forståelse og innsikt i egen kanal og målgruppe.
Bruk og utnyttelse av kanalens egenskaper; distribusjon, presentasjon situasjon

Hva er unikt, annerledes, smart etc.
Resultater, så som læring, inspirasjon, effekter etc.)
Mediets initiativ og bidrag.

Forfatteren legger til og trekker fra for å fremstille sitt case best mulig.

 1. Forståelse og innsikt i kommunikasjonsutfordringer og målgruppe(r)
  Hvordan forstod og definerte dere oppgaven/problemstillingen?
  Forståelse og innsikt i egne kanaler og målgruppe(r)
 2. Beskrivelse av nøkkelinnsikt og strategi
  Hvilken nøkkelinnsikt var arbeidet basert på?
  Hvilken strategi ble valgt?
 3. Bruk og utnyttelse av kanalene
  Hva var ideen? Mediets initiativ og bidrag.
  Hvordan ble kanalen utnyttet for å forsterke strategi og ide?
 4. Beskrivelse av resultatene
  Hvilke resultater ble skapt? Hva er læringen for oss andre?
  Ble det skapt noen resultater dere ikke hadde regnet med på forhånd?

________________________________________________________

HEDERSPRISEN OG ANNONSØRPRISEN

I tillegg til Medieprisene vil det også i år deles ut flere priser under Mediekonferansen

 • Hedersprisen – Hensikten med prisen er å hedre en, eller flere personer, som har gjort en spesiell innsats for mediefaget gjennom kortere eller lengre tid. Denne kan tildeles enkeltpersoner, firmaer eller organisasjoner.
 • Annonsørprisen – Hensikten med prisen er å hedre en annonsør, som har bidratt til at mediefaget videreutvikles. Det kan være seg gjennom å være inviterende, inkluderende, nytenkende, modig og/eller fremtidsrettet.

________________________________________________________

KONTAKTINFORMASJON
Spørsmål knyttet til den tekniske løsningen og bruk av denne rettes til:

Herman F. Sorgendal, Penetrace herman@penetrace.com 943 42 027

Andre spørsmål knyttet til Medieprisen, konkurransen og prisutdeling rettes til:
Jurygeneral Tonje Gjerstad tonje-g@online.no  41 63 70 70
Daglig leder i Mediaforum Trine Vik trine@mediaforum.no  97 04 16 03

VI SEES PÅ MEDIEKONFERANSEN 25. -27. OKTOBER

Comments
Leave a reply