side-area-logo

Mediekonferansen 2018

Mediekonferansen 2018
Mediekonferanse  torsdag 25. – lørdag 27. okt 2018 – Strømstad Spa & Resort

PROGRAM
TORSDAG 25. OKTOBER
10:00-11:30           Forkurs
11:30-12:30           Lunch og innsjekk
12:45- 13:00          Åpning av Mediekonferansen 2018
13:00-17:00           Faglig program
17:00-18:00           After conference
20:00-22:00         Buffet Dinner
22:00-02:00         Get together party m/ DJ

FREDAG 26. OKTOBER
08:00-09:30          Frokost
09.30-13:00            Faglig program
13:00-14:30            Lunch
14:30-16:30             Faglig program
19:00-20:00            Aperitiff
20:00-23:00            Award Dinner m/utdeling av Medieprisen, Annonsørprisen og Hedersprisen
23:00-03:00            After Dinner party m/ underholdning

LØRDAG 27. OKTOBER
07:00-10:30           Frokost
11:00                        Utsjekk og hjemreise

Påmelding kommer snart

Mediekonferansen er en årlig konferanse som i løpet av to dager samler folk fra hele medie- og kommunikasjonsbransjen i Norge. folk som jobber i marked- og salgsorganisasjoner innenfor medier, mediebyråer, reklamebyråer, PR-byråer, institutter, konsulenter og ikke minst annonsører. Dette er en unik arena for nettverksbygging på tvers av alle bransjer innen mediefaget over 2 hele dager.
Arrangementet er forventet å ha ca. 300 deltagere. Mediekonferansen regnes som en av de viktigste arrangementene i norsk mediebransje, og 2018 vil være det 39 året konferansen blir gjennomført.Selve arrangementet har fokus på høy kvalitet på faglig innhold, og booker både nasjonale og internasjonale foredragsholdere innenfor temaet. Vi ønsker å oppdatere våre deltakere på de nyeste trendene og aktuelle emner innenfor bransjen.Kveldene har sosiale arrangementet, festmiddag med prisutdeling, get-together og underholdning.

Tema for Mediekonferansen 2018 er  «KONFLIKT»
Disse 4 undertemaene gjør rammen rundt fagprogrammet:

 • Miljø vs materialisme
 • Politikk vs den 4. statsmakt
 • Komfortabel vs kompatibel
 • Makro vs mikro

«KONFLIKT»
Polariseringsbølgen har feid over Europa og de politiske frontene er større enn noen gang. UK går småsjokkert ut av EU. Trump har erklært krig mot media og bruker «de mot oss»-retorikken i all argumentasjon, enten det er mot journalister eller Kina. Russland er mindre stabilt og demokratiseringsvennlig enn på mange år. Også mediepolitikken er full av konflikttemaer; TV 2s statsstøtte, de globale aktørenes nullskatt og totale dominans, journalistikkens lettsindighet og klikkjag – og sist, men ikke minst misbruk av digital sporing av brukerne. Hvilke konsekvenser har dette for vår hverdag som annonsører, medier, byråer….? Årets tema vil engasjere, provosere, skremme, men viktigst få deg til å stille spørsmål til hva som skjer og hvordan kan vi snu dette til noe positivt.

«Miljø vs materialisme»
Stadig flere selskaper kaster seg på trendy begreper som social responsibility, bærekraft, fotavtrykk og sosialt entreprenørskap. Mener bedriftene virkelig alvor, har det effekt på omdømmet eller resultatet? Og gjør det en forskjell i det hele tatt?

«Politikk vs den 4. statsmakt»
Når politikere havner i hardt vær tyr de til sosiale medier for å slå tilbake. Men er det så galt at den fjerde statsmakt blir utfordret av den femte? Det er ikke tradisjonelle medier som har satt i gang verdensomfattende nyhetssaker som #metoo. Bloggere og enkeltpersoner har en helt annen makt til å påvirke. Hva gjør det med medienes rolle og troverdigheten?

 «Komfortabel vs kompatibel?»
I løpet av hverdagen legger vi igjen flere hundretalls digitale spor. Dette gir fantastiske muligheter for medie- og kommunikasjonsbransjen i form av presis markedsføring. Vi kan treffe mer nøyaktig enn noen gang. Men hvor går grensene og hvem vil sette grensene for oss?

 «Makro vs mikro»
Globaliseringen skyter fart. Den eneste som er sikkert er at utviklingen aldri har gått så fort som nå. Men det har heller aldri gått så sakte som akkurat nå. Den gamle økonomien dør og nye selskaper blir størst i sine markeder i en hastighet få trodde var mulig for kort siden. Representerer Uber, AirBNB og alle andre avarter av delingsøkonomien trusler eller muligheter?

Faggruppen 2018

 • Tove Johannesen – Zenith Media
 • Linda Norheim – Maverix
 • Ellen Cabrinetti – Schibsted
 • Carl Thomas Petterson – MTG TV
 • Anne-Signe Fagereng – Flytoget
 • Rick Holmen – IUM
 • Ørjan Gjendemsjø –Penetrace
Hovedkomiteen 2018 består av:
 • Linda Norheim, Maverix, Faglig leder
 • Anita Lønningen Bassøe, Konsulent i Mediaforum
 • Benedicte Unhjem Johansen, Plapre/RED, sponsoransvarlig
 • Beate Hansen, Freelancer, SoMe ansvarlig
 • Pia Henriksen, ANTI, Prosjektleder
 • Trine Vik, Daglig leder i Mediaforum
Sponsorkomiteen 2018 består av:
 • Benedicte Unhjem Johansen, Plapre/RED Gruppen
 • Pia Frederikke Eid Elvebredd, Hegnar Media
 • Anita Lønningen Bassøe, Mediaforum
 • Hilde Marie Gundersen, Smartclip
 • Rune Espedalen, Nepa

Årets  sponsorer er:

Comments
Leave a reply