side-area-logo

Hedersprisen 2013

Hedersprisen 2013

Tore Østnes mottok Hedersprisen 2013

Tore Østnes fra TNS Gallup ble tildelt den gjeve Hedersprisen for 2013. Tildelingen skjedde under festmiddagen på Mediekonferanse i Gøteborg.

Juryens begrunnelse;

Denne gangen var det flere aktuelle kandidater og vi vil gjerne at dere nominere gjennom hele året og det kan dere gjøre på Mediaforums sider. Det er mange dyktige faglig engasjerte synlig personer i vår bransje kanskje noen mer synlig enn andre.
For mediefagets troverdighet er det viktig at alle nivåer og funksjoner ivaretas, både på det strategiske, taktiske og operative nivået.
Bransjen har mange flinke personer som er gode til å kommunisere og bringer kunnskapen frem, men det er også mye arbeid som gjøres om grunnlaget for at mediefaget i Norge har kommet langt i forhold til de fleste andre land i verden.
Denne gangen går Mediaforums hederspris til en person som gjennom svært mange år har vært mindre synlig enn mange men har gjort det mulig for andre å skinne i mediefaget.
Dette er bakgrunns person mange kan takke for at mediebransjen har de muligheter til innsikt og forståelse om mediefaget.
Noen vil distre seg til å si at denne person har vært avgjørende.
Vedkommende har ikke vært synlig på de store sener som prisbelønte bransje kollegaer men har innovasjonskraft, gjennomføringsevne og troverdighet.
Har et klokt hode og er meget allsidig i forhold til et vidt spekter av problemstillinger knyttet til media- og kommunikasjonsfaget.
Er ofte en naturlig høringsinstans og diskusjonspartner på flere områder.
Engasjementet, kompetansen, troverdigheten har gjort det mulig å levere mediedata av høy kvalitet.
Har også et bredt internasjonalt faglig kontakt nett som er brukt for å ha en totaloversikt over  mediefaget, noe som også  har medført  deltagelse i flere prisbelønte internasjonale paper.
Har vært sentral i oppbygging av tilretteleggingen av svært mye av mediedata for hele det norske markedet og vært en uvurderlig ressurs i oppbyggingen av den nye norske multimedieundersøkelsen MMU.

Dette er person som nesten alle i dag har ett eller annet forhold til direkte eller indirekte…. og i med at han gjennom 25 år har gjort data og verktøy tilgjengelig for de fleste av oss som jobber med mediefaget.
Har en stabilitet og soliditet som ikke mange kan vise til i dag og streker seg alltid litt lenger.

Tore Østnes  i TNS Gallup fortjener Mediaforums Hederspris… på tide vil noen si !!!!


Juryen bestod av: 

Gretha Nicolaysen(Hegnar Media) – juryleder
Beathe Stangeland Eide (Mediacom) – fjorårets vinner
Tor Aksel Ødegård (MI Pro AS)
Karianne Salicath (Telenor)

Comments
Leave a reply