side-area-logo

Hedersprisen 2012

Hedersprisen 2012

Beathe Stangeland mottok Hedersprisen 2012

Beathe Stangeland fra Mediacom ble tildelt den gjeve Hedersprisen for 2012. Tildelingen skjedde under festmiddagen på Mediekonferanse i Tønsberg.

 

Juryens begrunnelse;

Denne gangen var det flere aktuelle kandidater men det var en kandidat som Juryen var helt unisont enig, og at denne gangen må det bli en som virkelig brenner for faget.

Engasjement til årets vinner favner mediefaget både mediefaget i seg selv, hvilken plass kjøpte/fortjente/egne medier har i kommunikasjonsarbeidet og ikke minst hva det kan brukes til for å nå den enkelte kundens mål.

Har jobbet med noen av Norge største annonsører og jobber med noen av Norges største annonsører.

Det er et faglig engasjement utenom det vanlig som går langt uten på de fleste i bransjen. Har holdt en rekke foredrag og skrevet artikler. Vært med å skrive bok og har hatt fagansvaret på MRA 1 og MRA 2.

Flere priser har det også blitt har, vunnet Mediestrategiprisen 2 ganger. Vært med på å vinne gull løve i Cannes og har også vært nominert i M&M Adwards.

Det var kanskje for tidlig å gi fredsprisen til Barack Obama, men gi prisen til en som har bidratt i så stor grad både inn og utland med et faglig engasjement som stadig utfordres for å tilegne seg ny kunnskap er ikke dette et øyeblikk for tidlig.

Selv om hennes alder tilsier at hun kommer til å prege vår bransje i mange år fremover og vi Mediaforum har også vært så heldig å ha fått glede av hennes engasjement både i forskjellige komiteer og som styreleder.

Hun har gjort det samme som jeg gjør nemlig å hedre en av de dyktigste i vår bransje.!!!

Jobber i dag som mediedirektør i Norges største mediebyrå MediaCom det bør ikke være tvil

I år er det hennes tur.. !!!

Beathe Stangeland

 


Juryen bestod av:
Gretha Nicolaysen, juryleder
Knut Kristian Hauger (Kampanje var fjorårets vinner)
Helle Thorkildsen(Carat)
Lars A. Kvæstad(Byggmakker)

Comments
Leave a reply