side-area-logo

Medieprisen 2017

Medieprisen 2017

Hensikten med Mediaforums Mediepris
er å hylle de beste mediejobbene, – de kampanjene som oppnår resultater og mål og der det er samsvar mellom strategi og måloppnåelse. Og ikke miste hylle de kampanjer som tar i bruk mediene på en innovativ måte.

Årets mediepriser deles ut på Mediekonferansen i Strømstad 19.-21. oktober og også i år er det Beathe Stangeland Eide i Telenor, som har det overordnede ansvaret for årets juryer. Nytt av året er at hun har med seg hele fire juryledere.

– I år har vi en helt ny kategori, dette er i likhet med «Mediekanal» kategorien en kategori for mediene. Det har vært spennende å følge etableringen av «Mediekanal», men vi har sett at denne kategorien som handler om best bruk av en enkelt kanal, ikke favner helheten i de spennende kampanjene som mediene i dag jobber frem for sine kunder. Det er mange gode løsninger som går på tvers av kanaler og det er disse jobbene som nyheten «Mediekampanje» vil hedre, uttaler jurygeneral Beathe Stangeland Eide.

 

Last ned pdf dokumentet her: Pre-kvalifisering Medieprisen 2017

KRITERIER:

Hva ønsker vi besvart i denne pre-kvalifiseringen?
I denne fasen av konkurransen ønsker vi en kortfattet beskrivelse og oppsummering av caset. Hensikten er å skape nysgjerrighet og overbevisning hos juryen om at nettopp ditt case fortjener en plass på short-list.

Periode for innsendelse
Innsendte bidrag må ha vært gjennomført i perioden fra 1 kvartal året før, til deadline (2 kvartal) inneværende år. Et case som allerede har vært sendt inn vil kunne være diskvalifisert om det er identisk, men kan sendes inn igjen med endret vinkling eller periode.

Format for innsendelse
Casebesvarelsen skal ikke overskride 1000 ord og 10 sider/slides. Det må tydelig merkes hvilken kategori caset gjelder. Det er lov å bruke illustrasjoner i innsendelsen, men casefilmer blir ikke juryert i innledende runde.

Godkjent av kunde
Alle innsendte cases må ha (minst) en kunde. Innholdet i leveringen må være godkjent av kunde før innsendelse. Innsendelse bekreftes som godkjent av kunde.

Godkjent for deling
Alle cases vil kunne være tilgjengelig for alle Mediaforums medlemmer for felles læring, f.eks. i en artikkel eller i et casearkiv. Innsendelse godkjenner at caset som kommer til shortlist eller finale kan deles. Dersom deler av innsendelsen ikke kan deles må dette tydelig merkes som konfidensiell. Dersom deler av innsendelsen er konfidensiell, legg ved en redigert godkjent versjon for deling (merk tydelig versjonene, en med KONFIDENSIELL og en med FOR DELING).

Pris
Pris per innsendte case er kr. 2000,- for medlemmer og 4000,- for ikke medlemmer – per kategori.  Samme case kan sendes inn i mer enn en kategori.

VIKTIGE DATOER:

Frist for innsendelse er fredag 30. juni 2017:

Casebesvarelsen må sendes til post@mediaforum.no innen fredag 30. juni 2017 (innen kl. 24.00). Case som leveres etter dette vil ikke bli juryert.

Shortlist offentliggjøres mandag 21. august 2017
Presentasjon av shortlist case for juryen er (datoene vil ikke kunne flyttes på):
4/9 (Mediekampanje)
5/9 (Mediekreativitet)
6/9 (Mediekanal)
7/9 (Mediestrategi)


Finalistene offentliggjøres
mandag 11. september 2017

Presentasjon av finalistene vil da være som fagmøter:
19/9 (Mediekampanje)
21/9 (Mediekreativitet)
26/9 (Mediekanal)
28/9 (Mediestrategi)

Finalistene må levere casefilmer innen 5. oktober 2017

Det skal leveres både 1 casefilm på opp til 60 sekunder og 1 presentasjonsfilm på 10 sekunder. Filmene vil bli vist under Mediekonferansen, samt legges tilgjengelig på Mediaforum sine nettsider og/eller Facebook sider. Filmene kan fint være en sammensatt PPT presentasjon, ikke krav til en stor produksjon.

Premieutdelingen skjer under Mediaforums Mediekonferanse 19.- 21. oktober 2017 i Strømstad

 

Juryledere i 2017
F.V  – Beathe Stangeland Eide, Telenor (Jurygeneral)  – Anna Gilpin, Posten Norge (Mediekreativitet) – Marie-Louise Alvær, PHD (Mediekanal) – Sverre Vinje, Carat (Mediestrategi ) – Sten Bråthen, MediaCom (Mediekampanje)

Comments
Leave a reply