side-area-logo

Hedersprisen nominering

Hedersprisen nominering

HEDERSPRISEN 2019

Vet du om noen som har gjort en betydelig innsats for bransjen?
Vi oppfordrer deg til å komme med forslag på kandidat til Mediaforums Hederspris.

Hensikten med prisen er å hedre en, eller flere personer, som har gjort en spesiell innsats for mediefaget gjennom kortere eller lengre tid.
Denne kan tildeles enkeltpersoner, firmaer og organisasjoner som oppfyller ett eller flere av nedenstående kriterier:

1. Bidratt til å høyne mediefagets anseelse.
2. Drevet seriøs forskning og/eller god kommunikasjon av mediedata.
3. På annen måte bidratt til å høyne nivået for faget.

Årets jurye består av:
Pål Listuen, Pollstat (styreleder)
Tonje Gjerstad, TG rådgivning (styremedlem)
Pål Børresen, GroupM (fjorårets vinner)
Dorota Grabowska, Egmont Publishing
Aina Lemoen Lunde, DNB

_____________________________________________________________________________

Du kan nominere din kandidat som fortjener Hedersprisen 2019 – Fyll ut skjema under med forslag på kandidat!
Frist for innsendelse er mandag 15. oktober.
Prisen deles ut under Award Dinner på Mediekonferansen 2019

Navn og firma på kandidat

Begrunnelse

Ditt navn (kan være anonym)

Din email

_________________________________________________________________________________________________________________

Hederspris vinnere gjennom tidene:

2018: Paal Fure
2017: Pål Børresen
2016: Tonje Gjerstad
2015: Svein Larsen
2014: Arne-Inge Christophersen
2013: Tore Østnes
2012: Beathe Stangeland Eide
2011: Kampanje
2010: Helle Thorkildsen
2009: Fredrik Fjeldstad
2008: Ingvar Sandvik
2007: Rune Johansen
2006: Morten Micalsen
2005: Trond Blindheim
2004: Rune Danielsen
2003: Knut Arne Futsæther
2002: Helge Holbæk-Hanssen
2001: Lasse Gimnes
2000: Nina Marie Hølke
1999: Ikke utdelt
1998: Sissel Lund
1997: Leif Aa. Fredsted
1996: Norsk Gallup Institutt
1995: Ikke utdelt
1994: Terje Vold
1993: Bjørn Kvernberg
1992: Tonje Gjerstad og Sissel Karlsson
1991: Ikke utdelt
1990: Ikke utdelt
1989: Marthe Bøhmer
1988: MMI A/S
1987: Are Kværk
1986: Stein Erik Selfors
1985: Per Langhoff
1984: Harald Skare

Comments
Leave a reply