side-area-logo

Hedersprisen 2015

Hedersprisen 2015

Svein Larsen mottok Hedersprisen 2015

Mediekonferansen 2015

Svein Larsen fra Futatsu ble tildelt den gjeve Hedersprisen for 2015. Tildelingen skjedde under Award Dinner på Mediekonferanse 16. oktober på Norefjell.

Juryens begrunnelse;

Årets vinner har bidratt til å høyne mediefagets anseelse, drevet forskning og god kommunikasjon av mediedata og på mange andre måter bidratt til å høyne nivået og anseelsen til faget og bransjen. Han har både arbeidet i Hjemmet Mortensen, som Strategisk Direktør i OMD og nå som Partner i Futatsu Industries.  Et av landets første hybridbyrå som spår at bransjeglidningen vil gi økt behov for å få helthetlige reklame- og medieråd fra ett sted.

Han er også forfatter bak den første og eneste norske boken om medieplanlegging. Benyttet som pensumlitteratur på BI og MRA. Boken er også benyttet som kursgrunnlag for Mediebyråforeningens og Mediaforums nyutviklede kurs.

Han har i mange år vært engasjert og trofast foredragsholder på seminarer og kurs innenfor medieplassering og mediestrategi for både bransjekolleger og annonsører. Hans arbeide har alltid hatt fokus på hvordan finne mest mulig effektive vei til spredning av gode budskap. Hans kunnskap har bidratt til dokumenterte effekter for kundene han har jobbet for. Synlige beviser for at hans kunnskap gir effekter er flere anerkjente priser. Mediestrategiprisen for Solo, pris i ANFO effekt for Color Line og i Stella for både OBOS og Help forsikring.

Årets vinner er Svein Larsen

 

Juryen bestod av:
Maria Aas-Eng (RED Media Consulting) – juryleder
Arne-Inge Christophersen (Llowbank) – fjorårets vinner
Lars Erik Jensen (Telenor)
Nina Wergeland (Egmont)
Pål Listuen (Ipsos MMI)

Comments
Leave a reply