side-area-logo

Hedersprisen 2014

Hedersprisen 2014

Arne-Inge Christophersen mottok Hedersprisen 2014

Arne Inge Christophersen

Vi gratulerer Arne-Inge Christophersen som jobber som partner og styreleder i LLOWBANK som vinner av Hedersprisen 2014. Tildelingen skjedde under festmiddagen Mediekonferanse 24. oktober i Stømstad!

Juryens begrunnelse

Årets hedersprisvinner var en av de som fikk kommersiell radio til Norden, var også en pådriver til den første radioundersøkelsen med NRK og nærradioene. Vinneren var med å stifte Gullmikken og har sittet i tre forskjellige utvalg som har utviklet målinger på WEB. Årets hedersprisvinnere var også delaktiv sammen med MBL når det gjelder å utvikle den nye multimediaundersøkelsen. Årets Hedersprisvinnere har også vært leder av Mediekonferanse.

Årets hedersprisvinner har hatt lederstillinger i mediebransjen i 26 år. Har blant annet vært administrerende direktør i Svedrup Dahl Radio Reklame, CEO og  Nordisk CEO i Scandinavian Medie Consult, Viseadministrerende direktør i MediaCom, CEO i IUM og Viseadministrerende direktør Salg og Marked i Clear Channel og arbeider nå som styreleder og partner i LLOWBANK som han var med og startet for ca 2 år siden.

Årets hedersprisvinner har til en hver tid vært nyskapende i forhold til bruken av mediene, og har vært en strålende formidler av kundenes behov i media og han har skapt en god forståelse av mediesituasjonen i den andre veien.

Årets vinner har gjennom mange år vært en av de mest siterte i vår bransje. I tillegg til dette har årets vinner i mange år vært styreleder i MIO, en svært aktiv sådan.

Årets vinnere av hedersprisen er en veldig verdig vinner, er vinneren  Arne-Inge Christophersen

 

Juryen bestod av: 

Maria Aas-Eng (PHD) – juryleder
Elisabeth Underthun Berglie (Google)
Jorun Thue (COOP Norge)
Tore Østnes (TNS Gallup) – fjorårets vinner

Comments
Leave a reply